Pedagogische begeleidingsdienst

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de sj-colleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

• Schoolbegeleider: Dhr. Lieven De Luyck
• Begeleider godsdienst: Dhr. Lieven De Luyck
• Begeleider lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingalin Dierickx
• Hoofdbegeleider: Dhr. Peter Knapen

Print Friendly, PDF & Email