Evaluatie en rapportering

Evaluatie en rapportering.
Maandelijks krijgen de leerlingen een digitaal rapport mee naar huis.

Rapport in het eerste leerjaar 
In het eerste leerjaar staan er tot Nieuwjaar geen punten op dit rapport, maar gekleurde kroontjes :
Blauw = uitzonderlijk goed
Groen = goed tot zeer goed
Oranje = minder goed
Rood = onvoldoende

De gekleurde kroontjes worden gehanteerd omdat de kinderen hun rapport beter zouden begrijpen en omdat door het gebruik van de kleuren er onmiddellijk een duidelijk beeld wordt gegeven over de prestaties van de leerlingen. Het is een waardeoordeel van de leerkracht.

Na Nieuwjaar krijgen de leerlingen van het eerste leerjaar een puntenrapport. Bij elk toetsje dat op het rapport komt, staat zowel een punt als een kroontje. Het punt spreekt voor zich, maar met het kroontje geeft de leerkracht zijn oordeel over dit punt mee:
Blauw kroontje: jij hebt uitzonderlijk je best gedaan (ook al heb je 6/10)!
Groen kroontje: jij hebt dat goed tot zeer goed gedaan!
Oranje kroontje: ik had meer van jou verwacht (ook al heb je 7/10)!
Rood kroontje: dit resultaat is voor jou echt onvoldoende!

Naast het evalueren van de cognitieve evolutie willen wij ook op elk rapport de houdingen en vaardigheden van uw kind beoordelen. Bij elke stelling komt de beoordeling: prima, goed of werkpunt. Als het een werkpunt is, geeft de leerkracht ook een woordje uitleg.
De eindbeoordeling over deze vaardigheden en houdingen worden gevisualiseerd door een gekleurde bol:
blauw: zeer goed
groen: goed
oranje: minder goed
rood: onvoldoende

Tweede leerjaar:
Hier wordt meteen gewerkt met punten. Bij elk rapport worden ook de vaardigheden en houdingen geëvalueerd en gevisualiseerd door een gekleurde bol (zie eerste leerjaar).

Derde leerjaar en hoger: 
Je vindt op het rapport elke toets afzonderlijk terug. De leerkracht beslist over het totaal aantal te verdienen punten voor een welbepaalde toets. Bij elke leervak wordt de mediaan aangegeven, alsook het behaalde procent.
Vaardigheden en houdingen: zie eerste leerjaar

Bij het rapport wordt een blad gestopt met uitleg over de puntenweging (hoe zwaar elk vak meetelt voor het totale procent).

Vanaf het vierde leerjaar zijn er op het einde van elk semester (december en juni) proefwerken over de hoofdvakken taal en rekenen. Deze proefwerkenweek wordt voorafgegaan door een herhalingsweek. Het derde leerjaar is een overgangsjaar.
De toetsen worden er gespreid over meerdere weken.

Op technisch lezen (behalve in het eerste leerjaar) en schrift worden geen punten gegeven. Ze kunnen wel genoteerd worden op het rapport met de vermelding: ‘goed’ of ‘kan beter’. Bij een werkpunt geeft de leerkracht wat uitleg.

Heeft uw kind een aangepaste (gedifferentieerde) toets gekregen, dan staat dit ook vermeld op het rapport.

Ook vanuit de zorgklas kan er iets op het rapport gezet worden. Dit is steeds een mondelinge beoordeling of motivatie.

Print Friendly, PDF & Email