CLB

Onze school heeft een goede samenwerking met het Vrij CLB Aalst. Hun samenwerking situeert zich op 4 niveaus :

Preventieve gezondheidszorg : We streven naar een gezonde manier van leven. We volgen groei, ontwikkeling, vaccinaties, … We ondersteunen gezondheidsprojecten van de school.
Leren en studeren : soms loopt het niet zo vlot op school. Dan biedt het CLB hulp en ondersteuning.
Psychisch en sociaal functioneren : kinderen moeten zich goed voelen op school, thuis en bij vrienden. Als het minder goed gaat biedt het CLB een luisterend oor en zoeken we samen een oplossing.
Onderwijsloopbaan : het CLB helpt graag bij het maken van de juiste studiekeuze (plannen van de toekomst).

Het CLB biedt : informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school. Dit gebeurt onafhankelijk, discreet en gratis.

Het CLB staat in voor verplichte opdrachten : medische onderzoeken, maatregelen bij besmettelijke ziekten, leerplichtbegeleiding.

Het CLB heeft speciale aandacht voor : leerlingen die door omstandigheden minder kansen gekregen hebben of krijgen. We werken bovendien op uw vraag samen met hulpverleners en diensten : centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, huisartsen, specialisten, …

Leerlingenbegeleiding :
Niet alleen de studieresultaten zijn belangrijk, ook het sociale en emotionele aspect van de leerling moet opgevolgd worden. Daarom werd de CEL LEERLINGENBEGELEIDING opgericht. Deze bestaat uit de zorgcoördinator, de directeur, het CLB en eventuele gespecialiseerde diensten. Elke dinsdag komt de Cel samen, om sluimerende problemen zo vlug mogelijk te kunnen duiden en aan te pakken en op te volgen. Indien nodig, nemen ook leerkrachten of ouders deel aan de vergadering.

MDO : Een viertal keer per schooljaar gaat het MDO door : een multidisciplinair overleg tussen directeur, klasleerkracht, zorgleerkracht(en) en een afgevaardigde van het CLB. Zowel ouders als leerkrachten kunnen vooraf problemen melden die ze graag op het MDO zouden bespreken. Op het MDO wordt in de eerste plaats geluisterd en proberen we van daaruit samen een oplossing of een handelingsplan uit te dokteren.

Wanneer kan je bij ons terecht :
– Alle werkdagen van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 16.30u.
– Op maandagavond na afspraak tussen 16.30u. en 19.00u.
Contact :
Langestraat 12, 9300 Aalst
Tel. : 053/78 85 10, Fax : 053 / 78 55 97
Email : info@clbaalst.be
Web : www.vclbaalst.be
Contactpersonen :

Directie: Kathy Maes (kathy.maes@vclbaalst.be)

Coördinator: Jo Van Vaerenbergh (jo.vanvaerenbergh@vclbaalst.be)

Medisch coördinator : Soetkin De Brucker ( soetkin.debrucker@vclbaalst.be)

Contactpersoon voor onze school: Ingrid Lamin (ingrid.lamin@vclbaalst.be)

Print Friendly, PDF & Email