Kangoeroewerking

De kangoeroewerking maakt deel uit van onze ruime visie op zorg. Een school waar het kind centraal staat, waar élk kind belangrijk is, zet zich ten volle in voor een brede differentiatie. Zo wordt binnenklasdifferentiatie in een brede zin uitgewerkt: er is ruimte voor remediëring en herhaling, maar eveneens voor verbreding en verdieping. We geloven er in dat kinderen de klas even moeten kunnen verlaten om te werken op hun eigen niveau. Dit kan in de kangoeroeklas.

Vanuit onze expertise, rond onder andere hoogbegaafdheid, zijn we er ons van bewust dat een kangoeroewerking op meerdere vlakken plaatsvindt:

a)Binnenklasdifferentiatie

Het is erg belangrijk dat alle kinderen gestimuleerd worden om inspanningen te leveren. Hierdoor wordt de kans op het ontwikkelen van een positieve leerhouding groter.

Alle leerlingen uit de kangoeroeklas werken in de klas aan het verbreden en verdiepen van de leerstof via sterk taal- en/of rekenwerk.

Zorgen voor differentiatie binnen de klas is niet altijd evident! Het blijft een zoeken naar een goede verbreding/verdieping en is dan ook voortdurend in beweging!

b)Specifieke zorg: de kangoeroeklas

Het accent in de kangoeroeklas ligt op het verwerven van leervaardigheden, afgestemd op die specifieke manier van leren die eigen is aan het kind. Binnen onze kangoeroewerking zoeken we naar datgene dat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Binnen het cognitieve bieden we vooral deze uitdagingen aan, waarbij we tegemoet willen komen aan de sterke exploratiedrang en de snelgroeiende leerhonger van deze kinderen. Dit gebeurt onder meer door het uitwerken van projecten op maat.
Daarnaast is het erg belangrijk om deze leerlingen met elkaar in contact te brengen. Zo ontdekken ze de mogelijkheden om om te gaan met gelijkgestemden en samen in groep te leren. Op die manier proberen we zo ruim mogelijk tegemoet te komen aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Leren omgaan met hun anders zijn en tegelijkertijd ontdekken dat er nog kinderen zijn die anders zijn gebeurt door filosoferen, strategiespelen en smartgames.

Een greep uit onze activiteiten:

Themawerk

Het uitwerken en uitdiepen van een bepaald thema.

Uitbouwen van projecten

Enerzijds wordt gewerkt met opgelegde projecten: dit helpt om te komen tot leren (samenvatten, werkstukken maken, plannen,…)
Daarnaast is ruimte voor eigen projecten: open opdrachten stimuleren de creativiteit en de motivatie.
Deze projecten worden gestuurd om vanuit zelfstandig leren te komen tot zelfverantwoordelijk leren.

Filosoferen

Reflecteren over diepere levensvragen, nadenken over die vragen waarop geen pasklaar antwoord is.

Experimenteren en onderzoeken

Deze kinderen zijn erg leergierig en zitten vaak vol vragen. Zelfontdekkend leren en experimenteren biedt dan ook een grote uitdaging om tot antwoorden te komen. Bij deze activiteiten wordt vaak het geduld en het doorzettingsvermogen van deze kinderen aangewakkerd.

Spelend leren

Heel wat rekenknappe en visueel – ruimtelijk ingestelde kinderen vinden hun uitdaging in onder andere smart games. Ook samenspel, omgaan met winnen en verliezen gebeurt via uitdagende gezelschapsspelen. Daarnaast worden ook spelen gespeeld die beroep doen op de creativiteit en taalvaardigheid van de leerlingen.

Voor wie ?

Leerlingen die nood hebben aan uitdaging en uitbreiding worden na een multidisciplinair overleg doorverwezen naar de kangoeroeklas.

Soms is het detecteren van deze kinderen niet evident: niet alle kinderen hebben baat bij deze verdieping. Daarnaast durven hoogbegaafde kinderen onderpresteren. Het ontdekken van hoogbegaafdheid is een groeiproces.

Leerlingen starten met een proefperiode van drie maanden. Nadien wordt de deelname in de kangoeroeklas geëvalueerd en in overleg verder gezet of stopgezet.

Rapportage

Verschillende leerlijnen worden uitgediept: aardrijkskunde, beeldende vorming, vreemde talen, geschiedenis, informatica, rekenen, techniek, taal,..

De ontwikkelingslijnen die gerapporteerd worden, zijn:

 • Communiceren
  • Creativiteit
  • Doorzettingsvermogen
  • Informatie Verwerken
  • Initiatief nemen
  • Omgaan met materialen
  • Presenteren
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfsturing

Twee maal per jaar (december en juni) krijgt de leerling een individueel rapport.

 

 
Print Friendly, PDF & Email